Wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018

Nazwa zajęć: Grupa teatralna „Chochliki”
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Anna Kapłon, Małgorzata Domańska
Dzień według planu: Termin zajęć w zależności od potrzeb i uroczystości szkolnych
Lekcja / godzina: Według potrzeb
Sala: C 19

Nazwa zajęć: Zajęcia sportowo - rekreacyjne
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Stanisław Wójcik
Dzień według planu: środa
Lekcja / godzina: 15.20 - 16.05
 
Nazwa zajęć: Klub Przyjaciół Ptaków
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Ewa Kamińska-Ruba
Dzień według planu: wtorek
Lekcja / godzina: 7.00- 8.00
Sala: B 9

Nazwa zajęć: Kółko bukieciarskie
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Anna Madej
Dzień według planu: poniedziałek
Lekcja / godzina: 8.00- 8.50
Sala: C 39b

Nazwa zajęć: Teatrzyk „Nadzieja”
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Beata Ledwoń
Dzień według planu: Termin zajęć w zależności od potrzeb i uroczystości szkolnych
Lekcja / godzina: według potrzeb
Sala: B 11/ świetlica

Nazwa zajęć: Kółko muzyczne z języka angielskiego
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Agnieszka Tadla
Dzień według planu: środa
Lekcja / godzina: 9.45- 10.30
Sala: C 7

Nazwa zajęć: Kółko szachowe
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Janusz Lis
Dzień według planu: czwartek
Lekcja / godzina: 14.30 – 15.15
Sala: Drew JL

Nazwa zajęć: Zajęcia na basenie
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Anna Ficek
Dzień według planu: wtorek
Lekcja / godzina: 14.30 – 15.15
Sala: Pływalnia Muszelka

Nazwa zajęć: Zajęcia na basenie
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Elżbieta Chmiel
Dzień według planu: wtorek
Lekcja / godzina: 13.45 – 16.00
Sala: Pływalnia Muszelka

Nazwa zajęć: Zespół wokalny „Promyk”
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Aldona Szymczak – Urban
Dzień według planu: Termin zajęć w zależności od potrzeb i uroczystości szkolnych
Lekcja / godzina: Według potrzeb
Sala: B 17

Nazwa zajęć: „Bank w naszej codzienności”
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Jadwiga Greszta
Dzień według planu: piątek
Lekcja / godzina: 7.10 – 8.00
Sala: C 23

Nazwa zajęć: Zespół tańca „Rytm”
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Gabriela Łojko
Dzień według planu: czwartek
Lekcja / godzina: I gr. 12:50 – 14:20, II gr. 14:20 – 15:50
Sala: ---

Nazwa zajęć: 6 Drużyna Nieprzetartego Szlaku „SŁONECZNIKI”
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Anna Kurowska, Ewa Trojnar, Magdalena Wojnowska
Dzień według planu: Co drugi czwartek
Lekcja / godzina: 11.00 – 12.30
Sala: Harcówka

Nazwa zajęć: Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Barbara Mucha
Dzień według planu: piątek
Lekcja / godzina: 10.40 – 11.25
Sala: C 10

Nazwa zajęć: „Bank w naszej codzienności” – Klub Gier edukacyjnych
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Irena Wołoszyn
Dzień według planu: środa
Lekcja / godzina: 7.10 – 7.55
Sala: C 34

Nazwa zajęć: Kółko językowe
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Agnieszka Dzierżak – Pik
Dzień według planu: czwartek
Lekcja / godzina: 15.20 – 16.05
Sala: C 39b

Nazwa zajęć: Chór „Canzonetta”
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Marta Skrobacz, Tadeusz Maziarz
Dzień według planu: czwartek
Lekcja / godzina: 8.50-9.35
Sala: C 43

Nazwa zajęć: Zajęcia ogólnorozwojowe
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Anna Kowal – Jóźwik
Dzień według planu: Co 3 tydzień - piątek
Lekcja / godzina: 11.45- 12.30
Sala: C 9

Nazwa zajęć: Zajęcia sportowe
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Maciej Dziwisz
Dzień według planu: środa
Lekcja / godzina: 14.30 – 15.15
Sala: Boisko szkolne lub duża sala gimnastyczna

Nazwa zajęć: ZDW zawodowe
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Alicja Gancarczyk
Dzień według planu: wtorek
Lekcja / godzina: 8.00 - 8.45
Sala: Kuchnia/ świetlica

Nazwa zajęć: Teatr Cieni
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Ewa Środoń, Marzenna Trzcińska – Przybyło, Justyna Kowal
Dzień według planu: Termin zajęć w zależności od potrzeb i uroczystości szkolnych
Lekcja / godzina: Według potrzeb
Sala: B 16, B 19, korytarz

Nazwa zajęć: Koło recytatorskie
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Jadwiga Wisz
Dzień według planu: piątek lub inny dzień w zależności kalendarza uroczystości i potrzeb
Lekcja / godzina: Lekcja 4, 10.40 – 11.25
Sala: C 25

Nazwa zajęć: „Bank w naszej codzienności”- edukacja finansowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Barbara Kawa
Dzień według planu: wtorek
Lekcja / godzina: Lekcja 2/ 8.50 – 9.35
Sala: C 22
 
Nazwa zajęć: Zajęcia taneczne – Szkolny Klub Sportowy
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Dorota Szczypek
Dzień według planu: wtorek , czwartek, piątek
Lekcja / godzina: wtorek 8.30, czwartek 14.25, piątek 7.40
Sala: Sala gimnastyczna

Nazwa zajęć: Kółko warcabowe
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Marzena Wronkowska, Barbara Kołcz
Dzień według planu: piątek, dodatkowo według potrzeb uczniów
Lekcja / godzina: 11.45 – 12.30
Sala: Biblioteka

Nazwa zajęć: Kółko komputerowe – świetlica
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: Andrzej Gilewicz
Dzień według planu: środa
Lekcja / godzina: 7.00 – 7.45
Sala: B 19


Opracowała: Justyna Kowal
Harmonogram zajęć pozalekcyjnych w ZS im. UNICEF.
 
 
Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78