Projekty edukacyjne w roku szkolnym 2016/2017
Gimnazjalne projekty edukacyjne realizowane
w roku szkolnym 2016/17
w Zespole Szkół im. UNICEF w Rzeszowie
 
 

Lp.

Temat

Oddział

Koordynator

1.       

Przeczytałem, przeczytałam
i polecam.

2AG Gimnazjum

mgr Jadwiga Wisz

 

2.     

Poznaję żywioły wokół mnie – ziemia, powietrze, woda, ogień.

1BG, 3EG Gimnazjum

mgr Marta Potępa 

mgr Iwona Dec

3.     

Jestem aktywny ruchowo
i zdrowo się odżywiam.

1DG, 2CG, 2BG Gimnazjum

mgr Renata Howicka

mgr Ewelina Feret


Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78