Relacja z nadania imienia szkoły
 

Nadanie imienia UNICEF naszej Szkole

 

12 października 2000 roku odbyła się uroczystość nadania Szkole imienia UNICEF  Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci. Dzień ten był bardzo szczególny dla całej społeczności szkolnej. W kościele Ojców Bernardynów odprawiona została przez księdza biskupa Kazimierza Górnego Msza Święta, na której poświęcony został Sztandar. Po Mszy Świętej uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście przeszli do szkoły gdzie nastąpiły dalsze uroczystości. Tu została poświecona tablica pamiątkowa ufundowana przez Panią Annę Kozłowską. Dziś tablica ta umieszczona jest w holu głównym, na parterze.

W dalszej części uczniowie zaprezentowali swoje talenty w przedstawieniu teatralnym, koncercie chóru szkolnego czy pokazie tańca szkolnego zespołu tanecznego.

Z kart Kroniki Nadania Imienia pochodzi fragment, który oddaje rangę tamtych chwil:

„Nadanie Szkole imienia to wielkie święto całej społeczności uczniowskiej i wyzwanie dla nauczycieli do pracy na przyszłość wokół  patrona Szkoły- UNICEF.

Ideą działalności UNICEF jest niesienie pomocy dzieciom będącym w potrzebie.

My, nauczyciele czujemy się wolontariuszami tej organizacji, a jej program, to piękne treści inspirujące całą społeczność szkolną do wychowania w duchu dla tolerancji, zrozumienia dla ludzi innych kultur i narodów, do solidarności w obliczu klęsk, kataklizmów, chorób, głodu i nędzy.

Wybór „UNICEF” na patrona Szkoły jest nobilitujący, wszyscy przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za wychowanie dzieci w duchu zrozumienia i szeroko pojętej troski o innych.”

Dzień nadania imienia Szkole poprzedzony był wieloma przygotowaniami. Nauczyciele i uczniowie realizowali wiele projektów mających na celu zapoznanie wszystkich z działalnością i historią organizacji UNICEF. Były to między innymi konkursy plastyczny i zgaduj-zgadula, projekcje filmów o tematyce UNICEF czy włączenie się w bieżące akcje.

Opr. Barbara Kawa

 

 

 

 


Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78