Informacja o UNICEF

Historia i zakres działalności organizacji UNICEF.

 

Historia powstania organizacji UNICEF sięga II wojny światowej. Europa była wyniszczona. Kraje i miasta były zrujnowane. Miliony dzieci pozostało bez domów i rodziców. Ludność nie miała podstawowych artykułów codziennego użytku. Brakowało jedzenia.

Alianci przewidując ogromne zniszczenia wojenne, powołali do życia UNRRA - Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy. Po zakończeniu II wojny światowej, rząd USA wycofał się z pomocy dla krajów Bloku Wschodniego- w tym dla Polski. Wówczas Ludwik Rajchman, polski delegat do UNRRA, uznał że potrzebna jest organizacja pomagająca dzieciom niezależnie od miejsca, w którym przyszły na świat. W 1946 roku wysunął więc odpowiedni postulat, który posłużył do utworzenia UNICEF-u.

UNICEF to organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci. Od ratujących życie szczepień, przez budowę szkół, po natychmiastową pomoc w sytuacji klęski humanitarnej - UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej. Pracuje w małych wioskach i z rządami państw, bo uważa, że każde dziecko, niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry czy religii, ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa.

Źródło: https://www.unicef.pl

 

 

Opracowała Barbara Reguła


Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78