Wolne miejsca na szkolenie z zakresu KOZE (Karty Oceny Zachowania i Emocji)

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na szkolenie z zakresu KOZE (Karty Oceny Zachowania i Emocji).

Termin: 17 marca 2019 r.

Zapisy i rejestracja:

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

 

Dodatkowe informacje:

Temat:

Karty Oceny Zachowania i Emocji - KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego.

Prowadzący: mgr Anna Bogacz-Rybczak

Forma: warsztat/szkolenie

Termin: 17.03.2019

Godziny zajęć: 9.00-13.00 lub 10.00-14.00 (5 godzin dydaktycznych)

Cena: 150 zł

Organizator:

Wydawnictwo Komlogo, ul. Wiejska 21, 47-143 Niezdrowice,

www: www.komlogo.pl, e-mail: info@komlogo.pl, tel.: (32) 233-54-71

 

Informacje o prowadzącym:

mgr Anna Bogacz: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i liceum z oddziałami integracyjnymi. Współautorka narzędzia KORP.

Dla kogo przeznaczony jest warsztat?

Szkolenie jest adresowane do pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli, wychowawców i opiekunów, a także innych specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z podejrzeniem zaburzeń zachowania i emocji.

  


Login
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78