Wolne miejsca na kurs „Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)”

 

Informujemy, że dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na kurs „Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy)”.

Termin kursu: 26-28 października i 23-25 listopada 2018 (2 weekendy).

Zapisy i rejestracja:

terapeutabehawioralny.pl

MAGIS biuro@magis.edu.pl, ul. Hausbrandta 38/74, 80-126 Gdańsk

Informacje o szkoleniu:

Terapia behawioralna – teoria i praktyka. Kurs bazowy (3-modułowy) - szkolenie uznawane przez Polską Licencję Terapeuty Behawioralnego

Szkolenie bazowe (III-stopniowe) jest pierwszym szkoleniem w systemie PLTB, zawierającym podstawowe informacje z zakresu stosowanej analizy zachowania oraz możliwości jej wykorzystania w praktyce terapeutycznej.

W szkoleniu mogą brać udział osoby, które zamierzają uzyskać kwalifikacje terapeuty behawioralnego oraz inne osoby zainteresowane stosowaną analizą zachowania i terapią behawioralną.

Czas trwania:
46 h dydaktycznych (podzielone na 2 lub 3 weekendy)

Program szkolenia "Terapia behawioralna".


Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78