Uprzejmie informujemy, że Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF

w  Rzeszowie udostępnia dla
zainteresowanych

Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

służącą do składania pism i wniosków za pomocą Internetu.

W celu złożenia elektronicznego dokumentu  należy wysłać go

na adres:

szkola.rzeszow@zsunicef.pl

  

Wniosek o udzielenie informacji publicznej należy złożyć według

zamieszczonego wzoru w formacje PDF

( wypełniony, podpisany i zeskanowany )

 Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej ( doc )

 

 

Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78