Wspólpraca z klasztorem oo bernardynow
Zespół Szkół im. UNICEF już od wielu lat współpracuje z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rzeszowie. Odbywa się to nie tylko poprzez katechizację, ale także ważne wydarzenia jakim są udzielanie Sakramentów Świętych dzieciom i młodzieży naszej szkoły i wspólną modlitwę.
 
Dzięki życzliwości OO. Bernardynów i ich gościnności każdy kolejny rok szkolny rozpoczynamy i kończymy udziałem we Mszy Świętej. Odbywa się ona w dogodnej dla nas porze, tak aby wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli i rodziców mogli w niej uczestniczyć.
 
Od wielu lat w naszej szkole pielęgnujemy pamięć o zmarłych dyrektorach, nauczycielach, pracownikach i uczniach. Do modlitewnej zadumy słania nas udział we Mszy Św., na której szczególnie polecamy ich Bożemu Miłosierdziu. Ważnym wydarzeniem są szkolne rekolekcje wielkopostne. Stają się one okazją do spotkania z Bogiem i skorzystania z Sakramentu Pokuty w tutejszym sanktuarium.
 
Największą radością w życiu naszych uczniów jest możliwość przystąpienia do Sakramentów Świętych: Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz Bierzmowania. Dzięki dostosowaniu odpowiednich warunków i wsparciu jakie dają OO. Bernardyni, dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną mogą rozwijać się duchowo i pogłębić swoją przyjaźń z Jezusem. W pięknej świątyni, którą dobrze znają, mają swoje miejsce i czują się bezpiecznie. Jest to ważne również dla ich rodziców, którzy chętnie angażują się w przygotowanie uroczystości.
 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że te wszystkie działania i inicjatywy naszej szkoły spotykają się zawsze ze zrozumieniem i życzliwością parafii, dzięki czemu uczniowie najbardziej potrzebujący wsparcia znajdują je właśnie tu, u stóp Matki Bożej Pani Rzeszowa.
 
 
 
Powiązane uroczystości:
 

Login
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78