Maria Woźny, Cześć Jej pamięci.
 
 
Pożegnanie, które wygłosiła P. Dyrektor Stanisława Gilewicz po zakończeniu uroczystości pogrzebowych P. Marii Woźny.
 

Przypadł mi w udziale zaszczyt pożegnania  świętej pamięci Marii Woźny - długoletniej, emerytowanej nauczycielki Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Pani Maria Woźny swoje życie zawodowe i osobiste związała ze Szkołą Specjalną. Tu rozpoczęła pracę i stąd po 40 latach odeszła na emeryturę. Po przejściu na emeryturę wciąż żyła sprawami szkoły specjalnej, cieszyła się z jej rozwoju i sukcesów uczniów. Zawsze pogodna i życzliwa pomimo, że w ostatnich latach życia choroba nie pozwalała jej brać udziału w uroczystościach szkolnych.

Dziś żegnamy ją:

Dyrekcja ZS UNICEF, nauczyciele, uczniowie szkoły, emerytowani nauczyciele i wszyscy tu obecni. Poświęcamy tę chwilę zadumy z życzliwością i uznaniem wspominając Panią Marię Woźny  - żegnamy ją z żalem  podkreślając, że pamięć  o niej pozostanie na zawsze w naszych sercach i modlitwie.
Pragnę z tego miejsca podziękować wszystkim tu przybyłym towarzyszącym w ostatniej drodze Pani Marii Woźny - emerytowanej i zasłużonej  nauczycielki   ZS UNICEF w Rzeszowie.

 
                            
                    
 
strona 4                                                                        strona 1
                    
                                     strona 2                                               strona 3
 
 

List P. Grzegorzewskiej do P. Marii Woźny
 
 
 
 
 
 
 
List do P. Marii woźny
 
 
 

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78