Zespół Szkół im. UNICEF w Rzeszowie
prowadzi nabór do Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
rok szkolny 2015/16 w zawodach:

 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

 • ogrodnik

 • kucharz

 • Stolarz

 

Zawód : pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

***

W ramach kształcenia zawodowego w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej uczniowie zdobywają następujące umiejętności:

 • Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych i ogólnodostępnej części obiektu noclegowego,

 • Posługiwanie się ręcznym i zmechanizowanym sprzętem do utrzymania czystości,

 • Segregowanie i zmywanie zastawy stołowej oraz sprzętu kuchennego,

 • Wykonywanie prac związanych ze wstępnym i właściwym przygotowaniem surowców

 • Posługiwanie się podstawowym sprzętem kuchennym

 • Wykonywanie prac porządkowych w kuchni i na zapleczu

 • Pielęgnowanie roślin ozdobnych i terenów zieleni.

 

Zawód : ogrodnik

***

W ramach kształcenia zawodowego w zawodzie ogrodnik uczniowie zdobywają wiadomości

i umiejętności podstawowych technik ogrodniczych:

 • planowania i pielęgnacji ogrodów,

 • uprawy roślin sadowniczych, ozdobnych i warzyw,

 • wykorzystania elementów florystyki do aranżacji wnętrz,

 • posługiwania się podstawowym sprzętem ogrodniczym.

 

Zawód : kucharz

***

W ramach kształcenia zawodowego w zawodzie uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności w zakresie sporządzania różnego rodzaju potraw, ciasta, napoi i deserów z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Planuje i organizuje pracę w kuchni.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Podanie

 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej

 • Życiorys

 • 2 zdjęcia

 • Świadectwo ukończenia gimnazjum

 • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie

 • Karta zdrowia 

 • Opinia szkoły o uczniu

 • Odpis skrócony aktu urodzenia

 • Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego OKE

 • Skierowanie Starosty Powiatowego (dotyczy uczniów zamieszkałych poza Rzeszowem)

 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada).

Wymagany jest strój roboczy na zajęcia praktyczne.

 

link do orginału ulotki PDF

 


 

Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78