Kalendarz imprez sportowych

w roku szkolnym 2017/2018. 

 

Tabelę można obejrzeć w większym rozmiarze klikając na nią prawymprzyciskiem myszki i wybierając opcję z menu "Pokaż obraz" (przeglądarka Firefox) lub "Otwórz obraz w nowej karcie" (przeglądarka Chrome). Tutaj wersja PDF.
Login
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78