Fundacja Rudek Dla Życia - zaproszenie do udziału w projekcie.
 
Fundacja Rudek Dla Życia
ul. Hetmańska 40A
35-045 Rzeszów
 
 

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

,,Rehabilitacja dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich opiekunów na Podkarpaciu’’ 

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU

W ramach projektu oferujemy:

Dla dzieci

 • Masaż 1 h /1 x tydzień
 • Ćwiczenia indywidualne 0.5 h /1 x tydzień

Dla rodziców/opiekunów

 • Ćwiczenia zdrowy kręgosłup w grupie 10 osób 1 h /1 x tydzień
 • Porady dietetyka w grupie 10 osób 1 h / 2 x tydzień

Poradnictwo

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rzeszowie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie
 • Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK w Rzeszowie
 • Ginalski i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych – Porady prawne
 • mgr farmacji Magdalena Golec – porady farmaceutyczne

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • wiek dzieci do 18 lat
 • 20 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym i znacznym, w stopniu głębokim, dla dzieci z autyzmem
 • 20 rodziców/opiekunów

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne

Terminy rekrutacji: 01.09.2018 – 30.09.2018

Okres realizacji projektu: październik 2018 – styczeń 2019

Transport dzieci i opiekunów do kwoty określonej w Projekcie na zabiegi w ramach projektu.

 

Koordynator Projektu:

Jolanta Fień

Tel. 605 638882

 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78