Zaproszenie na prelekcję
 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na prelekcję nt. „Radzenie sobie z seksualnością i okresem dojrzewania u osób z niepełnosprawnością intelektualną”

w dniu 15 maja (wtorek) o godz. 16.00.

A) dla rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i autyzmem - prowadzący: dr A. Masierak-Baran. Sala: C19 (Piętro I)

B) dla rodziców uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - prowadzący: mgr I. Kaszowska-Bełz. Sala: C16 (Piętro I)


Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78