Zaproszenie na wywiadówkę
 

ZAPROSZENIE

Cyfrowobezpieczni, czyli jacy?

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów,

ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Poznajmy  systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.

  

Dlatego Drodzy Rodzice - serdecznie Was zapraszamy

na spotkanie w ramach projektu

Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

 

Spotkanie odbędzie się podczas wywiadówki szkolnej

25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz. 16:00 w sali gimnastycznej


Dyrekcja, Nauczyciele oraz Szkolni Mentorzy Cyberbezpieczeństwa

Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78