Informacja o dodatkowych dniach wolnych w roku szkolnym 2017/2018
 
W roku szkolnym 2017/2018 dodatkowymi dniami
wolnymi od zajęć dydaktycznych
w ZS im. UNICEF będą:

- 30 kwietnia 2018r.

- 2 i 4 maja 2018r.


- 1 czerwca 2018r.


Ww. terminy zostały zatwierdzone przez Radę Rodziców.

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78