KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Pasowanie na ucznia

wrzesień/październik 2017 r.

Otrzęsiny klas: I gimnazjalnych, I zawodowych

październik 2017 r.

VII Wojewódzki Festiwal Logopedyczny

12.10.2017 (czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej

13.10.2017 (piątek)

Wigilia szkolna

22.12.2017 (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 – 01.01.2018 r.

Dzień Babci i Dziadka

Styczeń 2018 r.

Zabawa noworoczna

Styczeń  2018 r.

Ferie zimowe

29.01- 09.02.18

Rekolekcje wielkopostne

Marzec/Kwiecień 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 3.04 2018 r.

Wojewódzki Przegląd Zespołów Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego

Data podana w późniejszym terminie

Egzamin gimnazjalny zewnętrzny

18, 19, 20 kwiecień 2018 r.

Egzamin zawodowy

Czerwiec 2018 r.

Podsumowanie konkursu frekwencji za rok szkolny

Czerwiec 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego trzecich gimnazjalnych i zawodowych.

22. 06.2018

Zakończenie roku szkolnego.

23. 06.2018 (piątek)

Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78