Dane do konfiguracji programu pocztowego

Program do poczty:


Serwer POP3/IMAP/SMTP: poczta.zsunicef.pl

Login to cały email.

W haśle wielkość liter ma znaczenie.

Serwer SMTP wymaga autoryzacji.
Dla uzytkownikow NEO+ port dla SMTP to 587


Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78