Informacja o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019.
 
 
 
W roku szkolnym 2018/2019 dodatkowymi dniami wolnymi
od zajęć dydaktycznych w ZS im. UNICEF są dni:
 
 
- 2 listopada 2018 r.
 
- 29 i 30 kwietnia 2019 r.
 
- 2 maja 2019 r.
 
Ww. terminy zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rodziców.

Login
http://www.rzeszow.pl
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78