Podsumowanie projektu edukacyjnego klasy drugiej gimnazjum

PODSUMOWANIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO

 KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM

 

29.05.2018r w obecności pani Dyrektor Iwony Pałki oraz rodziców uczniów klas drugich gimnazjalnych odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego pt. „ Zjawiska fizyczne, z jakimi spotykamy się w życiu codziennym” .

Założeniem projektu było dostrzeganie zjawisk fizycznych w życiu codziennym oraz nabywanie umiejętność dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych występujących w przyrodzie, rozwijanie wyobraźni, logicznego myślenia oraz spostrzegawczości uczniów.

Uczniowie kształtowali umiejętność zbierania, selekcjonowania i opracowywania informacji, rozwijali umiejętność prezentowania wyników własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń, kształtowali efektywne posługiwanie się technologią informacyjną.

Projekt realizowany był od lutego 2018 r. do maja 2018 r. Koordynatorem projektu była pani Magdalena Kosiorska. W tym czasie uczniowie przygotowali wystawę zdjęć i prac plastycznych, prezentowali doświadczenia fizyczne oraz przygotowali  prezentację multimedialną.
 
Zappraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78