Rekolekcje szkolne.
 

Rekolekcje szkolne

Wielki Post to czas pokuty i zadumy, mający na celu przygotować nas do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, oraz czas w którym pragniemy pogłębić swoją wiarę.

Wielkopostne rekolekcje szkolne są szczególną okazją do modlitwy, refleksji i zbliżenia się do Pana Boga.

W dniach od 28 lutego do 2 marca odbyły się rekolekcje dla uczniów uczęszczających do naszej Szkoły, w czasie których dzieci i młodzież miały okazje wsłuchiwać się w głos Pana Boga, który przemawiał poprzez prowadzących rekolekcje oraz także w ich własnych sercach.

Rekolekcje te prowadził ks. Rafał Janas, wikariusz z parafii pw. Św. Wawrzyńca i Matki Bożej Niepokalanej w Trzcianie.

Rekolekcjonista w prowadzeniu nauk posługiwał się różnymi rekwizytami.  Korzystał także z projektora multimedialnego, by poprzez obraz przekazywać podstawowe prawdy wiary.

Nauki rekolekcyjne były przeplatane śpiewem.

Codziennie nauki rekolekcyjne odbywały się w szkole. Uczniowie byli podzieleni na trzy grupy. W poszczególnych grupach zajęcia mieli: Ksiądz Rekolekcjonista i Panie Katechetki.

Po zajęciach w szkole udawano się do Kościoła pw. Matki Bożej Różańcowej na Eucharystię z kazaniem rekolekcyjnym. Kaznodzieja zwracał uwagę, że Pan Bóg każdego z nas kocha miłością bezwarunkową. Zachęcał do pogłębiania wiary poprzez sakramenty zwłaszcza Sakrament Pokuty i Eucharystii. Przypomniał o wyjątkowości okresu Wielkiego Postu, w który powinniśmy podejmować różne postanowienia.

Był to dla uczniów święty czas, który miejmy nadzieje wyda w przyszłości oczekiwane owoce.

Rekolekcje się skończyły, ale życie toczy się dalej. Mieliśmy dany od Pana czas łaski. Czy go dobrze wykorzystaliśmy?

Ks. Paweł Liszka

Zdjęcia: Ks. Paweł Liszka


Login
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78