Nowa pozycja w Galerii na stronie internetowej Szkoły
 
Na stronie internetowej Szkoły w menu Galeria została dodana nowa pozycja pt. "Nasi uczniowie", którą inauguruje krótki film przedstawiający uczniów szkoły zawodowej z kierunku Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej podczas zajęć praktycznych w obiektach hotelarskich. Zapraszamy do obejrzenia.

Tutaj bezpośredni link do filmu.
 

Login
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.rzeszow.pl
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78