Zajęcia z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 
 
W dniu 30.11.2017 r. grupa uczniów SPdP uczestniczyła w zajęciach z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  zorganizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie.

W  ramach zajęć Ratownicy Medyczni wraz z grupą młodzieży z Klubu Zdrowo i Bezpiecznie, działającego w MDK, przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Następnie uczniowie nasi uczestniczyli w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapoznali się także z wyposażeniem karetki pogotowia ratunkowego i sposobami jego wykorzystania.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Login
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78