Szkolny konkurs recytatorski 2017 r.
 
 

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 7 listopada 2017 r. odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski pod hasłem: „Mnie ta ziemia od innych droższa”.

Konkurs miał na celu  budowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia Polaków i  utrwalenie poczucia dumy narodowej.

Swoimi występami uczniowie włączyli się w obchody Święta Niepodległości. Tematyka konkursu okazała się na tyle interesująca, że do recytacji zgłosiło się 32 uczniów.

Jury w składzie: mgr Iwona Pałka – Dyrektor Szkoły; mgr Renata Kudła – Lis  - wicedyrektor Szkoły; mgr Małgorzata Domańska – nauczyciel ZSS, jednogłośnie stwierdziło, że przy tak wysokim poziomie konkursu wskazanie laureatów jest niemożliwe.

Ostatecznie, wszyscy recytujący zostali zwycięzcami. W nagrodę uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za pomoc w organizacji konkursu. Podziękowania składamy również wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do występów.

Galeria zdjęć.

Oprac. Anna Kapłon, Jadwiga Wisz

Kliknij w pierwsze zdjęcie galerii, aby zacząć pokaz slajdów. Kliknij zdjęcie po prawej stronie, aby obejrzeć następne; jeśli chcesz wrócić do poprzedniego zdjęcia, kliknij bieżące zdjęcie po lewej stronie. Aby powrócić do przeglądania strony, kliknij w [x] w prawym górnym rogu zdjęcia lub wciśnij przycisk ESC na klawiaturze.


Login
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
http://www.rzeszow.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78