Modernizacja pracowni rehabilitacji ruchowej

 

Stowarzyszenie Ars Vivendi ma zaszczyt poinformować, iż w październiku 2017 roku została doposażona pracownia rehabilitacji ruchowej. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych mogą obecnie korzystać z zajęć na profesjonalnym sprzęcie pod okiem specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej.

Dobór oraz sposób prowadzenia ćwiczeń uzależniony jest od indywidualnych potrzeb uczestnika. Po dokonaniu oceny fizjoterapeutycznej poprzez wywiad, obserwację i badanie konstruuje się program terapii dostosowany do indywidualnych potrzeb i sprawności psychofizycznych uczestników. W pracy rehabilitacyjnej wykorzystuje się najnowsze metody m.in.: PNF, Integracja Sensoryczna, metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i inne.       

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w wysokiej jakości sprzęt sfinansowany dzięki dotacji z Fundacji PKO Banku Polskiego, Fundacji Banku Pekao S.A. im. dr . Mariana Kantona oraz Fundacji Śnieżki Twoja Szansa.


Zarząd Stowarzyszenia Ars Vivendi oraz cała społeczność Zespołu Szkół Specjalnych im UNICEF w Rzeszowie serdecznie dziękuje za wsparcie wymienionym Fundacjom.

  

 

 


Login
http://www.rzeszow.pl
http://bip.erzeszow.pl/edukacja/samorzadowe-jednostki-edukacyjne/jednostki-oswiatowe/zespoly-szkolne/zespol-szkol-unicef
http://reformaedukacji.men.gov.pl
http://www.koweziu.edu.pl/
http://www.ko.rzeszow.pl/kategoria.php?idg=59
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. UNICEF
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
tel.: 17 748 31 70 fax: 17 748 31 78