Klasa 2 JS ukończyła Międzynarodowy Projekt Edukacyjny EMOCJA, dzięki któremu dzieci dowiedziały się co to są emocje, jak się nazywają, czym charakteryzują i w jaki sposób można je wyrażać. Rozbudzały wiarę we własne możliwości. Rozwijały wyobraźnie, fantazję oraz kreatywność. Poszerzały horyzonty. Kształtowały poczucie szacunku do siebie oraz innych osób. Ponadto dzięki udziałowi w projekcie dzieci miały świadomość jaki wpływ mają wypowiadane przez nie słowa. Odkrywały swoje mocne oraz słabsze strony, uczyły się pokonywać trudności, ale przede wszystkim wzrosło ich poczucie własnej wartości i samoświadomość. Projekt składał się z 4 modułów obowiązkowych: Kreatywność, Wyobraźnia, Moc Słów i Empatia. Pracę zwieńczyły certyfikaty, które otrzymała Dyrekcja naszej Placówki, za umożliwienie realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego Emocja, i uczniowie: Nikola Paściak, Łukasz Stopera, Hubert Jakubik oraz Jan Niwa. Dziękuję za zaangażowanie, kreatywność, wyobraźnię i odwagę.

289745944 397133932438247 949458588453844924 n

 

289421588 397133859104921 4994264007873571834 n

 

289789150 397133895771584 8560401137345939874 n

 

289804403 397133835771590 2325134816422263947 n